17/04/2018 15:25
Xem với cỡ chữ

Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2018-2019 của VDB

Ngày 16/4/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Công văn số 700/NHPT-HĐKH v/v định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) và đề xuất đề tài/đề án KHCN năm 2018-2019.

Theo đó, các lĩnh vực cần tập trung nghiên cứu gồm:
1. Nghiên cứu định hướng và hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của VDB (hoạt động quản trị và điều hành nguồn vốn; Hoạt động cho vay tín dụng đầu tư, đảm bảo tiền vay…trong những lĩnh vực, phạm vi chuyên môn hẹp nhưng còn mới đối với VDB như cho vay phát triển nông nghiệp và chế biến theo chuỗi, cho vay dự án sử dụng năng lượng tái tạo, dự án sản xuất công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao…; Cơ chế xác định và công bố lãi suất cho vay TDĐT của VDB; thị trường mở, thị trường liên ngân hàng; hoạt động quản trị tài sản Nợ - Có; rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản.
2. Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng (cơ chế chính sách cho vay TDĐT, bảo đảm tiền vay, quản lý rủi ro; Giải pháp thu hồi, xử lý nợ vay, trọng tâm là giải pháp xử lý nợ xấu; Những kinh nghiệm, kỹ năng bổ trợ nâng cao năng lực hoạt động quản trị rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu…)
3. Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin (Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động đào tạo, thẩm định dự án đầu tư đề nghị vay vốn, quản lý dự án, mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại VDB…
4. Nghiên cứu về các vấn đề khác (Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản trị, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban tại trụ sở chính VDB, tại SGD, chi nhánh VDB theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả…)
Các đơn vị, cá nhân trong hệ thống VDB dựa trên định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2018-2019 đề xuất các đề tài/đề án KHCN theo hướng dẫn quy định tại Điều 23 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động KHCN của VDB ban hành kem theo Quyết định số 402/QĐ-HĐQT ngày 09/11/2016 của Hội đồng quản trị VDB và gửi về Ngân hàng Phát triển Việt Nam (qua Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, 27 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội) trong khoảng thời gian 45 ngày kể từ ngày Công văn hướng dẫn được ban hành./.

HN

Tìm theo ngày :